ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 484-63-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3531 รหัสครุภัณฑ์ 012-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-019 สายบ้านนายทิ้ง จินดาเย็น - นายบุญ แป้นเครือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโรง ตำบลยางม่วง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-020 สายคลองห้าซ้าย หมู่ที่ 6-8 บ้านหนองโรง-บ้านห้วยรางพง ตำบลยางม่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-019 สายบ้านนายทิ้ง จินดาเย็น - นายบุญ แป้นเครือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโรง ตำบลยางม่วง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2565
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตำบลยางม่วงบริเวณจุดเสี่ยง 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กพ 6785 รหัสครุภัณฑ์ 001-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2565