สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายทำนอง ท้าววิบูลย์