สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

นายชุ้น ไชยยศ