วัดหนองโรง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญวัดหนองโรง

วัดหนองโรง ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดที่มีจุดน่าสนใจอยู่หลายอย่าง เมื่อเข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถแล้ว ด้านหลังฐานพระประธานจะมีทางลงเล็กๆ ให้ลงไปเดินลอดโบสถ์ สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา จุดเด่นของวัดอีกอย่างอยู่ใต้ต้นกร่างอายุหลายร้อยปี อดีตเจ้าอาวาสได้นำหินนำปูนมาจำลองเป็นถ้ำ ภายในมีรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหัวข้อพุทธิวงศ์ เพิ่มเติมเองจากความรู้ตอนที่ทำพระไตรปิฎกออนไลน์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอัครสาวกเล่าว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 แต่ที่เรามักได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า 5 พระองค์นั้น เพราะมีการแบ่งเป็นยุคๆ ยุคปัจจุบันมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์จึงได้ชื่อว่า ภัทรยุค เนื่องจากเป็นยุคที่มีจำนวนพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ 4 ของยุคอย่างที่เรารู้กันว่าองค์ที่ 5 คือพระศรีอารต์ และมีห้องถ้ำอื่นๆ ที่มีพระพุทธรูป และเจ้าแม่กวนอิมให้ไหว้พระขอพร