ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เรื่องตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลและก่อสร้างคอนกรีตภายในตำบลยางม่วง จำนวน 9 โครงการ