เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการโอเวอร์เล รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ87-002 บริเวณกลางทุ่งสะเดา ม.5 ต.ยางม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร  จำนวนเงิน 863,000  บาท