ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง


Yangmuang Subdistrict Administrative Organization


99 หมู่ 6 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120


เบอร์โทรศัพท์ : 034-541272, 034-541273 เบอร์โทรสาร : 034-541272, 034-541273


Email : yangmuang999@gmail.com, admin@yangmuang.go.th, sarabun-06710511@dla.go.th


Yangmuang Subdistrict Administrative Organization


  

พิกัด GPS : 13.0495253,99.9168016