วันที่ประกาศหัวข้อ
5 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2565ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-020 สายคลองห้าซ้าย หมู่ที่ 6-8 บ้านหนองโรง-บ้านห้วยรางพง ตำบลยางม่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-019 สายบ้านนายทิ้ง จินดาเย็น - นายบุญ แป้นเครือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโรง ตำบลยางม่วง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3531 รหัสครุภัณฑ์ 012-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง