ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายปรีชา จันทร์ดี ถึง ลำห้วยสาธารณะ) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก 18 บ่อพัก (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายปรีชา จันทร์ดี ถึง ลำห้วยสาธารณะ) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก 18 บ่อพัก (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ตุลาคม 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.87-020 สายคลองห้าซ้าย หมู่ที่ 6-8 บ้านหนองโรง-บ้านห้วยรางพง ตำบลยางม่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี1 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 768 รหัสครุภัณฑ์ 020-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 3623 รหัสครุภัณฑ์ 019-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565