ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 92
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเครื่องจักร ในการขุดลอกกำจัดวัชพืชหมู่ที่ 4 (บริเวณคลองห้วยปลายยางหมู่ที่ 4 ตำบลยางม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลยางม่วง (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2565