ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 23 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบทดลอง 23 เมษายน 2564 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564
 ประเภท : งบทดลอง 8 มีนาคม 2564 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2564 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2564 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานตรวจแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กรกฎาคม 2563 ขอรายงานงบประจำเดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563