รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 1-5 of 9 results.
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน2565
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565