รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 6-9 of 9 results.
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564