ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565