ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

3 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

สำหรับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงจะดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยแบ่งวันที่และหมู่ดังต่อไปนี้
วันที่ 16 กันยายน 2564
หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9
วันที่ 17 กันยายน 2564
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4
**เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อท่านเพื่อรับการยืนยันการฉีดวัคซีนกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วทุกท่าน**

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!