กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (ฉีดวัคซีน)

16 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พนักงานร่วมกันจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ในตำบลยางม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!