โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย(Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

25 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย(Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง