โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

5 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง