โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

4 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!