ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

7 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุ 2 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ตามวันและเวลาราชการ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!